Motvikt Kätting

Vår motvikt för flaggstänger med invändig lina är konstruerad av beklädd kätting.

Fördelen med denna motvikt är att den inte ger ifrån sig något direkt ljud då den ligger tätt intill flaggstången. Hissning och halning av flagga kan uppfattas som långsammare och trögare.

Kontakta oss