Flaggstångsspecialisten Sverige AB utför flaggstångsmontering i Skåne.